۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
English
صفحه اصلی
آب و هوا
شهر قاين در استان خراسان جنوبي و در عرض جغرافيايي 33 درجه 43 دقيقه و طول جغرافيايي 59 درجه 11 دقيقه قرار گرفته است. ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1440 متر مي باشد. آب و هواي قاين به شدت تاثيرپذير از ارتفاعات رشته كوه هايي است كه در مجاور اين شهر كشيده شده است. شرايط قرارگيري شهر قاين طوري است كه در اوايل تغيير فصل سرد به عنوان سردترين نقطه ايران اعلام مي گردد. به طور كلي تابستاني طولاني و زمستاني سرد از خصوصيات اين منطقه مي باشد.
تابش خورشيد نسبتاً زياد و در بسياري از روزهاي سال هوا صاف و آفتابي است. مقدار تاش خورشيد به طور متوسط 180 كيلو كالري در هر سانتيمتر مربع در سال است ( 9 كيلو كالري بر سانتيمتر مربع در ماه دسامبر، 25كيلوكالري بر سانتيمتر مربع در ماه ژوئن(
در روش كوپن اين منطقه جزو مناطق سردسير محسوب مي گردد. تابش آفتاب در تابستان اين منطقه زايد و در زمستان بسيار كم است از اين رو زمستان ها سرد و سخت مي باشد. مقدار بارندگي در تابستان به صفر مي رسد. فصل بارندگي در قاين از آبان ماه آغاز و تا خرداد ادامه پيدا مي يابد. نزولات جوي زمستان در ارتفاعات اكثراً به صورت برف مي باشد. دروه فصلي بارندگي قاين دارايحداكثري در زمستان با 59 درصد بارندگي سالانه مي باشد. متوسط بارش ساليانه قاينات180 ميلي متر بوده و پربارانترين شهرستان استان مي باشد. تغييرات درجه حرارت چه به لحاظ زماني و چه به لحاظ مكاني در قاين زياد است. سردترين و گرمترين ماه سال به ترتيب بهمن و مرداد مي باشد. دامنه تغييرات متوسط درجه حرارت ماهانه در طول سال 5/23درجه سانتيگراد است. حداكثر و حداقل مطلق به ترتيب 41 و 28 درجه سانتيگراد بوده است. حداكثر متوسط رطوبت نسبي در ماه (بهمن ماه) با 65 درصد و حداقل آن در ماه ژوئن )تيرماه) 35 درصد است.
ايستگاه هواشناسي قاين بطور متوسط در طول دوره آماري خود داراي 95 روز يخبندان ميباشد كه بيشترين روزهاي يخبندان مربوط به ماه ژانويه (دي) است. عبور از آستانه حرارتي صفر درجه سانتيگراد بطور متوسط از اواخر اسنفد آغاز ميشود و عملاً شروع گرما در اين ناحيه ديرتر از ديگر مناطق خراسان جنوبي بوده و شروع سرما نيز در منطقه قاين زودتر اتفاق مي افتد.
باد غالب اين منطقه شرقي مي باشد. باد غربي 3 ماه و باد شمال شرقي يك ماه از سال را به خود اختصاص داده اند. آرامترين ماه از نظر وزش باشد ماه هاي آذر و دي مي باشد. باد درجه دوم اين منطقه باد غربي مي باشد كه در ماه هاي دي، بهمن، ارديبهشت مهر و آذر مي وزد حداكثر سرعت باد غربي 19متر بر ثانيه اندازه گيري شده است. مجموع ساعات آفتابي محاسبه شده 3342 ساعت در سال كه داراي حداكثري در ماه جولاي معادل 5/363 مي باشد تغييرات زاويه تابش خورشيد در روز اول دي ماه و اول تيرماه با توجه به موقعيت قاين بترتيب 33 و 80 درجه خواهد بود كه براي يك ديوار جنوبي با ارتفاع 3 متر معادل 06/1 و 24/9 متر عرض سايه آن خواهدبود. بنابراين در ظهر اولي دي ماه زاويه موقعيت خورشيد 33 درجه و عرض سايه ديوار 3متري برابر 24/9 متر است. در ظهر اول تيرماه اين زاويه برابر 80 درجه و عرض سايه ديوار جنوبي با ارتفاع 3 متر معادل 06/1 متر است. مقايسه شرايط منطقه با محدوده آسايش از نظر حرارتي در روز ماه هاي آبان تا اسفند ماه و در شب از اواخر شهريور تا ارديبهشت سال بعد سرد تعيين شده است.
وضعيت حرارتي منحصراً در روز و در ماه هاي فروردين و ارديبهشت در محدوده آسايش قرار گرفته است و بطور واقعي منحصراً شرايط در اين دو ماه مناسب است. بطور كلي مطالعه انجام شده نشان مي دهد كه در تمامي ماه هاي سال براي تامين گرمايش و سرما بايستي امكاناتي را در ساختمان طراحي نمود. بررسي شرايط حرارتي دو ساعت به دو ساعت قاين نشان داد كه خط حرارتي 4- درجه سانتيگراد از پائيز و در ساعات صبح آغاز مي گردد. افت حرارت در صبح ها و بعداز ظهرها از فصل گرمبه سرد به مراتب بيشتر از فصل سرد به گرم است كه اين مطلب به علت موقعيت مكاني خاص قاين است كه ميان ارتفاعات قرار گرفته است و ماه هاي تير تا شهريور از ساعت 11 الي 16ساختمان هاي احداثي نياز به يك دستگاه خنك كننده دارد.
44درصد شهرستان كوهستاني است. و آب و هواي سردي دارد.بلند ترين قله به نام بام خراسان جنوبي، سياه كوه در غرب بيناباج از توابع بخش نيمبلوك بالغ بر2857متر ارتفاع دارد.
وجود دهها كوه با بلنداي بيش از2000متر موقعيت خوبي را براي كوهنوردي و گردشگري كوهستان براي علاقمندان فراهم نموده است.
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/16
تعداد بازدید: 27007
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal