۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
English
صفحه اصلی
درباره بخشدار


 
 

نام و نام خانوادگی

مهدی برات پور

مدرک تحصیلی

 مهندسی عمران 

شماره تماس

056-32498380

 

 

 

 

 

 سوابق

1- کارشناس امور عمرانی فرمانداری سر بیشه
2- کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری سر بیشه 
 
 

مروری بر شرح وظایف و اختیارات بخشدار

1-  نماینده عالی و مسئول اجراوحفظ سیاستهای عمومی دولت در حوزه مسئولیت خود و مسئول حفظ نظم واستقرار امنیت در سطح بخش

2ـ پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی- انتظامی و اجتماعی بخش و تعیین و تدوین اولویت ها در چار چوب وظایف قانونی و پیگیری و ارائه پیشنهاد برای کنترل مشکلات  مبتلابه

2-  برنامه ریزی برای بهبود و پیشرفت اوضاع اقتصادی و فرهنگی اجتماعی روستاها و توجه به نیازهای اولیه مردم و تلاش در فراهم نمودن زمینه های ارتقای رضایتمندی اجتماعی

3- ایجاد هماهنگی و ارتقای سطح تعاملات بین ادارات و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان و شوراهای اسلامی و دهیاران( مدیران روستایی ) برای تحقق و پیشبرد اقدامات عمرانی بخش

4-  اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه وانتقال به دستگاههای ذیربط شهرستان وتصمیم گیری واقدام قانونی و بموقع

5- جمع آوری و رصد اخبار وقایع و رخ دادهای سیاسی –اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی بخش و تحلیل و طبقه بندی و انعکاس اخبار مهم به دستگاههای ذیربط

6- اعمال نظارت بر مسایل سیاسی – انتظامی وفرهنگی -  اجتماعی و عمرانی و اقتصادی بخش و ایجاد هماهنگی لازم بمنظور کارکرد مطلوبتر دستگاههای ذیربط

7- نظارت بر تأمین - فراوانی و مرغوبیت خواروبار و مایحتاج عمومی و پیگیری در جهت رفع کمبود های احتمالی

8- برگزاری انتخابات بعنوان اصلی ترین وظیفه کوچکترین دستگاه حاکمیتی بخش ( انتخابات ریاست جمهوری اسلامی – مجلس خبرگان رهبری – مجلس شورای اسلامی

و شوراهای اسلامی شهروروستا ) و همکاری در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی فرادستی ( بخش و شهرستان )

9- توجه به موضوع آموزش و تربیت بدنی و شناسایی افراد نخبه فرهنگی وتجلیل از پیشکسوتان و مدال آوران و استعدادهای ورزشی بخش و بالفعل نمودن ظرفیت های بالقوه

و حمایت از ورزش روستایی

10-  نظارت در امر بهداشت محیط و ارتقای شاخص های سلامت فردی و اجتماعی بخش و همکاری و همراهی در جهت اجرای سیاست های ابلاغی نظام سلامت و کنترل بیماریها .

11-  توجه به شاخص ها و معیارهای  محورهای استقلال و خودکفایی ( کشاورزی و دامپروری ) و حمایت  و رفع مشکلات مبتلابه و دغدغه های  کشاورزان و

دامداران از این بخش با همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی  .

12- بررسی پیشنهادات بمنظور ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه و سازمانهای مردم نهادو خیریه ها منطبق با اساسنامه فعالیت و در چارچوب قوانین .

13-  تامین و تقویت زیرساخت های روستایی اعم از  راه – مسکن – فضای سبز – پارک ها – برق – مخابرات –گاز و بویژه پایداری جمعیت در روستاها و

ایجاد محورهای تفریحی – ورزشی و گردشگری روستایی با محوریت  و مشارکت بخش خصوصی

14- نظارت و توجه به میراث تاریخی و طبیعی و فرهنگی روستایی وحفظ ابنیه و آثار ملی و باستانی و تشریک مساعی با دستگاه ذیربط

15- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم برای ایجاد زیرساخت ها – تاسیسات و ابنیه  مورد نیاز درسطح بخش و تلاش در جهت رفع نقائض و کمبودهای موجود.

16-  بررسی و رسیدگی و اقدام در مورد شکایات واصله – اعتراضات وگزارشات مردمی در مورد عملکرد شوراهای اسلامی – دهیاران و دستگاهای اداری مستقر در بخش و نوع خدمات  آنها

17- تهیه بانک اطلاعات و شناسنامه فرهنگی با هدف شناخت بیشتر ظرفیت ها و استعدادهای فرهنگی –مذهبی وشخصیت ها – مشاهیر و مفاخر صاحب نفوذان و ...... بخش.

18-  تشویق و ترغیب مردم و مشارکت پذیر کردن آنان در اداره امور محلی ودر واقع نوعی واگذاری کار مردم به خود مردم در کلیه سطوح فرهنگی – اجتماعی و عمرانی.

19-  سرکشی و بازدید مستمر از روستاها و مکانهای واقع درسطح بخش و پروژه های عمرانی دردست اجرا وبررسی نیازها و مشکلات و برنامه ریزی برای رفع نیازها و مشکلات

20-اولویت بندی – پیگیری و برنامه ریزی برای تامین اعتبار و جذب و هزینه کرد اعتبارات تخصیصی دولتی برای طرحهای توسعه روستایی  اعم از حمایت

و مساعدتهای استانی و یا سایر منابع تامین اعتبار

21- نظارت بر عملکرد- فعالیت و مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستاها و ایجاد هماهنگی فی مابین شوراهای اسلامی با شهرداران ودهیاران ( مدیران روستایی )

بر اساس قوانین و آئین نامه های موجود

22- بررسی و نیاز سنجی آموزش حین خدمت کارکنان بخشداری ، شهرداریها ، دهیاران حوزه بخش،شوراهای اسلامی روستاها و شهرها و تهیه پیشنهاد لازم

برای ارتقای سطح مهارت و کارائی آنان.

23- اجرای وظایفی که قانون وظیفه عمومی بعهده بخشداران محول کرده است.

24- تعامل وهمکاری با  ثبت احوال در جهت اجرای سیاست های افزایش موالید و تاکید بر مشارکت دهیاران ( مدیران روستایی ) به همکاری با ثبت احوال در مورد ثبت

و ضبط موالید و موارد فوت داخل روستاها.

25- تشکیل مستمر شورای فنی بخش  با هدف امکان سنجی – استعداد یابی و جانمایی پروژه های دهیاریها و رعایت  ضوابط فنی و اصول پدافندی غیر عامل و لحاظ نمودن

مسائل مربوط به مدیریت بحران و صرفه و صلاح بیت المال و هماهنگ کردن فعالیت های دهیاران با دستگاههای اجرایی شهرستان در مورد اجرای پروژه های روستاها

26-  توجه ونظارت بر رعایت مسائل زیست محیطی – بهداشت عمومی و توسعه پایدار روستایی و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود بخش.

27- ساماندهی و برنامه ریزی و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر روستاها و فعال نمودن موسسات حمل و نقل عمومی با محوریت بخش خصوصی در حدود آئین نامه ها

و همکاری با دستگاه های عضو کارگروه ذیربط برای اتخاذ تدابیر بهتربرای روستاهای بخش

28- همکاری و مشارکت در برگزاری جشنها و مناسبت های ملی و اعیاد مذهبی و برنامه های فرهنگی ورزشی روستاها

29- نظارت در جلب توریست و گردشگران و جذب سرمایه گذاری درایجاد زیرساخت های گردشگری با اولویت ترویج گردشگری مذهبی و طبیعت گردی در روستاهای بخش

 30- نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به تردد – اقامت – اشتغال و فعالیت اتباع بیگانه و مراقبت بر امور مربوط به انان

31- انجام وظایفی که قوانین و مقررات مربوط  درباره اصناف و اتحادیه ها و امثال آنها برای بخشدار مقرر داشته است.

32- مراقبت در حسن جریان امور اداری و دفتر بخشداری و انجام سریع و دقیق دستورهای اداری که از طرف مقامات ما فوق صادر گردیده است.

33- حراست و حفاظت از اموال  منقول و غیر منقول و دارایی های بخشداری و تاکید بر عوامل تحت امر بمنظور رعایت این موضوع

34- فراهم نمودن بستر حمایت از اشتغال پایدار روستایی – رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذار و ایجاد فرصت های کسب و کار 

35- اولویت بندی نیازهای عمرانی روستاها و تلاش برای تامین اعتبار و اجرای پروژه های توسعه روستا .

36- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه بخش

37- همکاری و هماهنگی با مسئولین تقسیمات کشوری- پیگیری واصلاح مشکلات مرزی و حریم شهرو نظارت بر رعایت مرز بخش در نقاط مشترک با سایر بخشها – شهر ها و استان .

39- پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز در حوزه بخش.

40- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط و نظارت بر فعالیت آن ها در حوزه بخش.

41- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش همگانی بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات بر اساس دستورالعمل های

صادره و قوانین و مقرارات مربوطه.

42- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی درحوزه بخش.

43- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی در حوزه بخش.

44- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی در حوزه بخش.

45- اتخاذ تدابیر و پیشنهاد لازم و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله ...

46- شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های بخش و تصمیم گیری و هماهنگی در چارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی، استانی و شهرستان.

47- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت های اقتصادی و خدماتی در محدوده بخش و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه بخشی.

48- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده بخش و همکاری با دستگاههای ذیربط علی الخصوص شهرداری، دهیاری و شوراهای اسلامی بخش و روستا.

49 ـ کلیه رؤسای ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع بخشدار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

 

تاریخ به روز رسانی: 1401/06/17
تعداد بازدید: 18100
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal