۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن
English
صفحه اصلی
 • شهادت سليماني
 • شعار سال 98
 • زرشك
 • تصوير چهارم
 • تصوير سوم
ارتباط با فرماندار
اخبار ویژه
 • بازديد مهندس كريمي فرماندار قائنات از واحد بسته بندي دمنوش و انواع گياهان دارويي
  طي روز جاري صورت پذيرفت: 03 بهمن 98
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار به اتفاق تعدادي از اعضاي كارگروه رفع موانع توليد، از واحد بسته بندي دمنوش و انواع گياهان دارويي واقع در شهر قائن بازديد و از نزديك با مسئول اين واحد ديدار و گفتگو نمود.
  1398/11/03
 • بازديد مهندس كريمي فرماندار قائنات از محل پلاك گذاري و معاينه فني خودرو
  طي روز جاري صورت پذيرفت: 03 بهمن 98
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري تعدادي از اعضاي شوراي ترافيك به منظور تسهيل در روند خدمات رساني به شهروندان از محل پلاك گذاري و معاينه فني خودرو اواقع در نمايندگي 1904 قائنات ( آقاي گلكار ) بصورت ميداني بازديد و از نزديك با مراجعين و مسئولين ذيربط، ديدار و گفتگو نمود.
  1398/11/03
 • برابر ابلاغيه استاندار محترم ملزم شده ايم 100 هكتار گلخانه ظرف مدت دو سال در شهرستان قائنات ايجاد نماييم
  مهندس كريمي فرماندار در جلسه ستاد گلخانه هاي شهرستان قائنات، اظهار داشت:
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار،مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري،مهندس عابديني مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي خراسان جنوبي،مهندس اشرفي گل معاون مديركل جهاد كشاورزي،رمضان پور بخشدار مركزي و ديگر مسئولين استاني و شهرستاني، جلسه ستاد گلخانه هاي شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
  1398/10/29
 • مهمترين وظيفه و رسالت شهرداران و دهياران، ايجاد محيط امن با آسايش و آرامش براي شهروندان و روستائيان عزيز مي باشد
  مهندس كريمي فرماندار در دومين جلسه مديريت پسماند و جلسه ساماندهي و كنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري به انسان در شهرستان قائنات، گفت:
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، دادستان محترم، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، بخشداران و ديگر اعضاء، دومين جلسه مديريت پسماند و جلسه ساماندهي و كنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري به انسان در شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
  1398/10/28
 • انقلاب اسلامي به مردم، انديشه مردم و به هويت ديني و ملي ايران و ايراني هويت و عزت بخشيد
  مهندس كريمي فرماندار قائنات در جلسه برنامه ريزي ستاد دهه فجر شهرستان قائنات،بيان داشت:
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات، براتي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري، بخشداران و ديگر اعضاء جلسه برنامه ريزي ستاد دهه فجر شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
  1398/10/28
بازديد مهندس كريمي فرماندار قائنات از واحد بسته بندي دمنوش و انواع گياهان دارويي طي روز جاري صورت پذيرفت: 03 بهمن 98
بازديد مهندس كريمي فرماندار قائنات از واحد بسته بندي دمنوش و انواع گياهان دارويي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار به اتفاق تعدادي از اعضاي كارگروه رفع موانع توليد، از واحد بسته بندي دمنوش و انواع گياهان دارويي واقع در شهر قائن بازديد و از نزديك با مسئول اين واحد ديدار و گفتگو نمود.
1398/11/03
بازديد مهندس كريمي فرماندار قائنات از محل پلاك گذاري و معاينه فني خودرو طي روز جاري صورت پذيرفت: 03 بهمن 98
بازديد مهندس كريمي فرماندار قائنات از محل پلاك گذاري و معاينه فني خودرو
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري تعدادي از اعضاي شوراي ترافيك به منظور تسهيل در روند خدمات رساني به شهروندان از محل پلاك گذاري و معاينه فني خودرو اواقع در نمايندگي 1904 قائنات ( آقاي گلكار ) بصورت ميداني بازديد و از نزديك با مراجعين و مسئولين ذيربط، ديدار و گفتگو نمود.
1398/11/03
برابر ابلاغيه استاندار محترم ملزم شده ايم 100 هكتار گلخانه ظرف مدت دو سال در شهرستان قائنات ايجاد نماييم مهندس كريمي فرماندار در جلسه ستاد گلخانه هاي شهرستان قائنات، اظهار داشت:
برابر ابلاغيه استاندار محترم ملزم شده ايم 100 هكتار گلخانه ظرف مدت دو سال در شهرستان قائنات ايجاد نماييم
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار،مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري،مهندس عابديني مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي خراسان جنوبي،مهندس اشرفي گل معاون مديركل جهاد كشاورزي،رمضان پور بخشدار مركزي و ديگر مسئولين استاني و شهرستاني، جلسه ستاد گلخانه هاي شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/10/29
مهمترين وظيفه و رسالت شهرداران و دهياران، ايجاد محيط امن با آسايش و آرامش براي شهروندان و روستائيان عزيز مي باشد مهندس كريمي فرماندار در دومين جلسه مديريت پسماند و جلسه ساماندهي و كنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري به انسان در شهرستان قائنات، گفت:
مهمترين وظيفه و رسالت شهرداران و دهياران، ايجاد محيط امن با آسايش و آرامش براي شهروندان و روستائيان عزيز مي باشد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، دادستان محترم، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، بخشداران و ديگر اعضاء، دومين جلسه مديريت پسماند و جلسه ساماندهي و كنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري به انسان در شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/10/28
انقلاب اسلامي به مردم، انديشه مردم و به هويت ديني و ملي ايران و ايراني هويت و عزت بخشيد مهندس كريمي فرماندار قائنات در جلسه برنامه ريزي ستاد دهه فجر شهرستان قائنات،بيان داشت:
انقلاب اسلامي به مردم، انديشه مردم و به هويت ديني و ملي ايران و ايراني هويت و عزت بخشيد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات، براتي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري، بخشداران و ديگر اعضاء جلسه برنامه ريزي ستاد دهه فجر شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/10/28
مهندس كريمي فرماندار قائنات در معيت قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري از واحدهاي فناور، مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان قائنات بازديد و با مسئولين مربوطه ديدار و گفتگو نمود طي روز جاري صورت پذيرفت: 26 دي 98
مهندس كريمي فرماندار قائنات در معيت قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري از واحدهاي فناور، مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان قائنات بازديد و با مسئولين مربوطه ديدار و گفتگو نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات در معيت دكتر باقري قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري،دكتر ناصري رئيس پارك علم و فناوري خراسان جنوبي، دكتر خامسان رئيس دانشگاه بيرجند از واحدهاي فناور، مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان قائنات بازديد و با مسئولين هر يك از اين واحدها ديدار و گفتگو نمود و از نزديك در جريان اهم فعاليت ها و توانمندي هاي واحدهاي فناور شهرستان قائنات در حوزه هاي مختلف قرار گرفتند.
1398/10/26
سند توسعه شهرستان قائنات و مهمترين راهبرد و جهت گيري مسئولين، توجه به توسعه علمي و دانشگاهي شهرستان قائنات مي باشد مهندس كريمي فرماندار قائنات در نشست هم انديشي و بررسي مسائل، مشكلات و نيازمندي هاي دانشگاه بزرگمهر قائنات كه با حضور دكتر باقري قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري داشت؛ عنوان نمود:
سند توسعه شهرستان قائنات و مهمترين راهبرد و جهت گيري مسئولين، توجه به توسعه علمي و دانشگاهي شهرستان قائنات مي باشد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات در نشست هم انديشي و بررسي مسائل، مشكلات و نيازمندي هاي دانشگاه بزرگمهر كه با حضور دكتر باقري قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري،دكتر خامسان رئيس دانشگاه بيرجند و ساير همراهان شان در محل دانشگاه بزرگمهر قائنات، برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/26
شاكله فكري، رفتاري و شخصيتي انسان ها در دوران كودكي شكل مي گيرد مهندس كريمي فرماندار قائنات در نشست كاري با مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان جنوبي، داشت، بيان نمود:
شاكله فكري، رفتاري و شخصيتي انسان ها در دوران كودكي شكل مي گيرد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست كاري مهندس كريمي فرماندار قائنات با سركار خانم دكتر حميدي مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان جنوبي و ساير همراهانشان در محل دفتر كار ايشان برگزار گرديد.
1398/10/26
مهمترين ثروت و سرمايه ماندگار بانك ملي، اعتماد عمومي مردم به اين بانك است مهندس كريمي فرماندار قائنات در نشست كاري با مدير اداره امور شعب بانك ملي استان خراسان جنوبي، داشت، خاطرنشان كرد:
مهمترين ثروت و سرمايه ماندگار بانك ملي، اعتماد عمومي مردم به اين بانك است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست كاري مهندس كريمي فرماندار قائنات با مهندس زرنگ مدير اداره امور شعب بانك ملي استان خراسان جنوبي و ساير همراهانشان در محل دفتر كار ايشان برگزار گرديد.
1398/10/26
بازديد مهندس كريمي فرماندار قائنات از واحد توليد قطعات پلاستيك آويژه طي روز جاري صورت پذيرفت: 24 دي 98
بازديد مهندس كريمي فرماندار قائنات از واحد توليد قطعات پلاستيك آويژه
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و تعدادي از اعضاي عضو كارگروه رفع موانع توليد، از واحد توليد قطعات پلاستيك آويژه بازديد و از نزديك در جريان روند توليد و ساير مباحث اين واحد توليدي قرار گرفت.
1398/10/24
بازديد ميداني مهندس كريمي فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات،از مراحل بازگشايي و برف روبي راههاي مواصلاتي اصلي و روستايي شهرستان قائنات دقايقي پيش پايان پذيرفت: 23 دي 98
بازديد ميداني مهندس كريمي فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات،از مراحل بازگشايي و برف روبي راههاي مواصلاتي اصلي و روستايي شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، بخشدار مركزي و رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي به منظور بررسي وضعيت بازگشايي و برف روبي جاده هاي مواصلاتي اصلي و فرعي،بصورت ميداني از تعدادي از محورها بازديد و از نزديك در جريان خدمات رساني به مردم قرار گرفت.
1398/10/23
به همت و تلاش اعضاي ستاد مديريت بحران،پليس و عوامل اجرايي اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان،خوشبختانه هيچ گونه سانحه اي كه منجر به فوت شهروندي بشود؛ نداشته ايم مهندس كريمي فرماندار در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات، گفت:
به همت و تلاش اعضاي ستاد مديريت بحران،پليس و عوامل اجرايي اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان،خوشبختانه هيچ گونه سانحه اي كه منجر به فوت شهروندي بشود؛ نداشته ايم
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و ديگر اعضاء، دومين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/10/23
ديدار مهندس كريمي فرماندار قائنات با مسئولين و پرسنل پليس راه و آتش نشاني قائن طي روز جاري صورت پذيرفت: 23دي 98
ديدار مهندس كريمي فرماندار قائنات با مسئولين و پرسنل پليس راه و آتش نشاني قائن
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و رمضان پور بخشدار مركزي با حضور در محل پليس راه قائن و آتش نشاني ضمن عرض خداقوت، از تلاش هاي شبانه روزي آنان در رابطه با خدمات رساني به مسافرين و شهروندان تقدير و تشكر نمود.
1398/10/23
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم ختم ابوي بزرگوار شهيد كريمي شركت فرماندار در مراسم بزرگداشت پدر شهيد:
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم ختم ابوي بزرگوار شهيد كريمي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق بخشدار مركزي در مراسم ختم ابوي بزرگوار شهيد والامقام كريمي كه در محل مسجد جامع شهرك قدس برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/23
در نشستي با حضور مسئولين كشوري،استاني و شهرستاني مباحث مربوط به روند پيشرفت فيزيكي و ساير مسائل پروژه فولاد قائن بررسي گرديد طي روز جاري صورت پذيرفت: 21 دي 98
در نشستي با حضور مسئولين كشوري،استاني و شهرستاني مباحث مربوط به روند پيشرفت فيزيكي و ساير مسائل پروژه فولاد قائن بررسي گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات در جلسه اي كه با حضور دكتر عابدي معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان جنوبي، مهندس يونسيان مدير عامل شركت ملي فولاد ايران و ديگر مسئولين استاني و شهرستناني به منظور بررسي روند پيشرفت فيزيكي پروژه فولاد قائن و ساير مباحث راه اندازي اين طرح در محل سالن جلسات فولاد قائنات برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/21
مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در مراسم گراميداشت سالگرد شهيد محسن مشرقي شركت نمود طي روز جاري صورت پذيرفت: 19 دي 98
مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در مراسم گراميداشت سالگرد شهيد محسن مشرقي شركت نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق براتي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري، بخشداران مركزي و نيمبلوك در مراسم گراميداشت سالگرد شهيد وطن محسن مشرقي كه با حضور گسترده مردم بخش نيمبلوك در محل مسجد امام حسين خضري دشت بياض برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/19
مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات از اجراي طرح اردوي جهادي مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان قائنات بازديد نمود طي روز جاري صورت پذيرفت: 19 دي 98
مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات از اجراي طرح اردوي جهادي مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان قائنات بازديد نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق براتي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري و رمضان پور بخشدار مركزي از اجراي طرح اردوي جهادي مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان قائنات در روستاي نوغاب حاجي آباد بازديد و از نزديك با مسئول و مجريان اين طرح خداپسندانه در خدمت رساني به محرومين، ديدار و گفتگو نمود.
1398/10/19
مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در اجتماع فاطمي و راهپيمايي گراميداشت سپهبد شهيد قاسم سليماني شركت نمود طي روز جاري صورت پذيرفت: 19 دي 98
مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در اجتماع فاطمي و راهپيمايي گراميداشت سپهبد شهيد قاسم سليماني شركت نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق معاون و كاركنان در اجتماع فاطمي و راهپيمايي گراميداشت سپهبد شهيد قاسم سليماني كه باشكوه خاصي در سطح شهر قائن برگزار گرديد؛شركت نمود.
1398/10/19
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم محوري گراميداشت سردار رشيد اسلام سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني مراسم محوري گراميداشت ياد و خاطره سردار رشيد اسلام سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم محوري گراميداشت سردار رشيد اسلام سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق معاونين و پرسنل فرمانداري در مراسم محوري گراميداشت ياد و خاطره سردار رشيد اسلام سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني كه به همت شوراي اداري شهرستان،سازمان تبليغات اسلامي و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اين شهرستان بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد جامع قائن برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/17
احداث ده هزار واحد مسكوني براي روستائيان و ايجاد 1000 هكتار گلخانه در استان، از اقدامات بسيار ارزشمند مهندس معتمديان استاندار معزز خراسان جنوبي در راستاي اميد آفريني و نگهداشت جمعيت در روستاها مي باشد مهندس كريمي فرماندار قائنات در دهگردشي كه به دو روستاي چلونك و شونگان از توابع بخش سده اين شهرستان داشت؛ عنوان نمود:
احداث ده هزار واحد مسكوني براي روستائيان و ايجاد 1000 هكتار گلخانه در استان، از اقدامات بسيار ارزشمند مهندس معتمديان استاندار معزز خراسان جنوبي در راستاي اميد آفريني و نگهداشت جمعيت در روستاها مي باشد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات دهگردشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق جمعي از مسئولين استاني به منظور بررسي مسائل، مشكلات و درخواست هاي دو روستاي چلونك و شونگان از توابع بخش سده شهرستان قائنات صورت پذيرفت.
1398/10/17
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم گراميداشت سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني شب گذشته به مناسبت گراميداشت سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني صورت پذيرفت: 15 دي 98
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم گراميداشت سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و تعدادي از پرسنل فرمانداري در مراسم گراميداشت ياد و خاطره سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني كه بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد غدير برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/16
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم گراميداشت سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني صبح امروز به مناسبت گراميداشت سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني صورت پذيرفت: 15 دي 98
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم گراميداشت سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق براتي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري در مراسم زيارت عاشورا كه بمنظور گراميداشت ياد و خاطره سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني از سوي دادگستري شهرستان قائنات برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/15
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم گراميداشت سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره سردار شهيد سليماني پذيرفت: 14 دي 98
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم گراميداشت سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق براتي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري در مراسم گراميداشت ياد و خاطره سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني كه به همت مدرسه علميه جعفريه قائن اين شهرستان برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/14
با حضور مهندس كريمي فرماندار جلسه كميسيون تنظيم بازار شهرستان قائنات برگزار گرديد طي روز جاري صورت پذيرفت: 14 دي 98
با حضور مهندس كريمي فرماندار جلسه كميسيون تنظيم بازار شهرستان قائنات برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و ديگر اعضاء،جلسه كميسيون تنظيم بازار شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/10/14
مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در پيامي شهادت سردار رشيد اسلام حاج قاسم سليماني را تسليت گفت پيام تسليت فرماندار قائنات:
مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در پيامي شهادت سردار رشيد اسلام حاج قاسم سليماني را تسليت گفت
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در پيامي شهادت سردار رشيد اسلام حاج قاسم سليماني را تسليت گفت:
1398/10/14
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم گراميداشت سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره سردار شهيد حاج قاسم سليماني پذيرفت: 13 دي 98
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم گراميداشت سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق معاونين و كاركنان فرمانداري در مراسم گراميداشت ياد و خاطره سردار رشيد اسلام شهيد حاج قاسم سليماني كه با حضور گسترده مردم شهر قائن بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء به همت سپاه پاسداران اين شهرستان در محل مسجد جامع قائن برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/13
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم راهپيمايي محكوميت جنايت ددمنشانه آمريكاي جنايتكار در به شهادت رساندن سردار رشيد اسلام حاج قاسم سليماني طي روز جاري صورت پذيرفت: 13 دي 98
شركت مهندس كريمي فرماندار قائنات در مراسم راهپيمايي محكوميت جنايت ددمنشانه آمريكاي جنايتكار در به شهادت رساندن سردار رشيد اسلام حاج قاسم سليماني
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق معاونين و كاركنان فرمانداري ضمن حضور در نماز جمعه،در مراسم راهپيمايي محكوميت جنايت ددمنشانه آمريكاي جنايتكار در به شهادت رساندن سردار رشيد اسلام حاج قاسم سليماني كه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم ولايتمدار قائنات بعد از اقامه نماز جمعه در سطح شهر قائن باشكوه خاصي برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1398/10/13
فقر و بيكاري، منشأ بسياري از آسيب هاي اجتماعي است مهندس كريمي فرماندار در جلسه توجيهي و مشورتي تشكيل كانون خيرين كارآفرين امداد شهرستان قائنات؛ عنوان نمود:
فقر و بيكاري، منشأ بسياري از آسيب هاي اجتماعي است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، دكتر حاجي عبدالوهاب مشاور معاون اشتغال امداد كشور و رئيس كانون خيرين كارآفرين امداد كشور و ديگر مسئولين استاني و شهرستاني، جلسه توجيهي و مشورتي تشكيل كانون خيرين كارآفرين امداد شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/10/12
با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات كلنگ احداث مسجد رسول شهرك فرمانداري قائن به زمين خورد عصر امروز صورت پذيرفت: 11 دي 98
با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات كلنگ احداث مسجد رسول شهرك فرمانداري قائن به زمين خورد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات كلنگ احداث مسجد رسول شهرك فرمانداري قائن در زميني به مساحت 1310 متر مربع و بهره مندي بيش از 1400 نفر از شهروندان اين شهرك و حومه به زمين خورد.
1398/10/11
مهندس كريمي فرماندار قائنات با حضور در بيمارستان شهداء قائن ضمن تبريك روز پرستار، از تلاش هاي شبانه روزي پرستان با اهداء شاخه گل تجليل نمود به مناسبت گراميداشت روز پرستار صورت پذيرفت: 11 دي 98
مهندس كريمي فرماندار قائنات با حضور در بيمارستان شهداء قائن ضمن تبريك روز پرستار، از تلاش هاي شبانه روزي پرستان با اهداء شاخه گل تجليل نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار قائنات به مناسبت گراميداشت روز پرستار، با حضور در بيمارستان شهداء قائن ضمن تبريك ولادت با سعادت عقيله ي بني هاشم حضرت زينب كبري (س) و روز پرستار به فرشتگان سپيد پوش،از تلاش هاي شبانه روزي پرستان با اهداء شاخه گل تجليل نمود.
1398/10/11
اطلاعیه ها، مناقصات و مزایدات
'NoData' not found in DataDic
نظرسنجی
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal