نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
15.45%(280)


خوب
9.71%(176)


متوسط
9.27%(168)


ضعیف
61.59%(1116)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1812