۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
English
صفحه اصلی
 • ميلاد امام زمان
 • شعار سال 98
 • زرشك
 • تصوير چهارم
 • تصوير سوم
ارتباط با فرماندار
اخبار ویژه
 • اولين كميته فني اشتغال شهرستان قائنات برگزار گرديد
  با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري:
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و ديگر اعضاء، اولين كميته فني اشتغال شهرستان قائنات در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
  1398/01/29
 • نشاط، شادابي، پويايي، استقلال و نودوستي ويژگي هاي مهم جوانان است
  مهندس كريمي فرماندار در نشست هم انديشي با جوانان و نخبگان جوان شهرستان قائنات، عنوان نمود:
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با جوانان و نخبگان جوان شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.
  1398/01/29
 • نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار قائنات با رئيس مركز تحقيقات،آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي
  طي روز جاري صورت پذيرفت: 28 فروردين 98
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با مهندس مقري رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي، معاونين ايشان و ساير همراهان در محل دفتر كارشان پيرامون مباحث حوزه كاري به ويژه نيازمندي ها و مباحث پرديس تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي قائنات برگزار گرديد.
  1398/01/28
 • نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار قائنات با مديرعامل شركت مخابرات استان خراسان جنوبي
  عصر روز گذشته صورت پذيرفت: 27 فروردين 98
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با مهندس عيدي زاده مديرعامل شركت مخابرات خراسان جنوبي، معاونين ايشان و ساير همراهان در محل دفتر كارشان پيرامون مباحث مشكلات و نيازمندي هاي شهرستان در حوزه كاري به ويژه معرفي مسئول جديد مخابرات شهرستان قائنات برگزار گرديد.
  1398/01/28
 • نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار قائنات با امام جمعه،اعضاي شوراي اسلامي و تعدادي از كشاورزان شهر نيمبلوك
  عصر روز گذشته صورت پذيرفت: 27 فروردين 98
  به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با حجت الاسلام شطي امام جمعه،اعضاي شوراي اسلامي و تعدادي از كشاورزان شهر نيمبلوك پيرامون دغدغه شهروندان و كشاورزان اين منطقه در رابطه با تهديد آب پشت سد بيهود در محل دفتر امام جمعه اين شهر برگزار گرديد.
  1398/01/28
اولين كميته فني اشتغال شهرستان قائنات برگزار گرديد با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري:
اولين كميته فني اشتغال شهرستان قائنات برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و ديگر اعضاء، اولين كميته فني اشتغال شهرستان قائنات در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1398/01/29
نشاط، شادابي، پويايي، استقلال و نودوستي ويژگي هاي مهم جوانان است مهندس كريمي فرماندار در نشست هم انديشي با جوانان و نخبگان جوان شهرستان قائنات، عنوان نمود:
نشاط، شادابي، پويايي، استقلال و نودوستي ويژگي هاي مهم جوانان است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با جوانان و نخبگان جوان شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/01/29
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار قائنات با رئيس مركز تحقيقات،آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي طي روز جاري صورت پذيرفت: 28 فروردين 98
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار قائنات با رئيس مركز تحقيقات،آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با مهندس مقري رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي، معاونين ايشان و ساير همراهان در محل دفتر كارشان پيرامون مباحث حوزه كاري به ويژه نيازمندي ها و مباحث پرديس تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي قائنات برگزار گرديد.
1398/01/28
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار قائنات با مديرعامل شركت مخابرات استان خراسان جنوبي عصر روز گذشته صورت پذيرفت: 27 فروردين 98
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار قائنات با مديرعامل شركت مخابرات استان خراسان جنوبي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با مهندس عيدي زاده مديرعامل شركت مخابرات خراسان جنوبي، معاونين ايشان و ساير همراهان در محل دفتر كارشان پيرامون مباحث مشكلات و نيازمندي هاي شهرستان در حوزه كاري به ويژه معرفي مسئول جديد مخابرات شهرستان قائنات برگزار گرديد.
1398/01/28
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار قائنات با امام جمعه،اعضاي شوراي اسلامي و تعدادي از كشاورزان شهر نيمبلوك عصر روز گذشته صورت پذيرفت: 27 فروردين 98
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار قائنات با امام جمعه،اعضاي شوراي اسلامي و تعدادي از كشاورزان شهر نيمبلوك
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با حجت الاسلام شطي امام جمعه،اعضاي شوراي اسلامي و تعدادي از كشاورزان شهر نيمبلوك پيرامون دغدغه شهروندان و كشاورزان اين منطقه در رابطه با تهديد آب پشت سد بيهود در محل دفتر امام جمعه اين شهر برگزار گرديد.
1398/01/28
اهم اقدامات ستاد مديريت بحران شهرستان قائنات گزارش نهايي بارندگي به مردم
اهم اقدامات ستاد مديريت بحران شهرستان قائنات
مهندس محمد كريمي فرماندار قائنات، اظهار داشت:با توجه به هشدارهاي هواشناسي مبني بر ورود سامانه بارشي، ابتدا سه جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان با حضور اينجانب، معاونين فرمانداري،دادستان محترم، مديرعامل آب منطقه اي خراسان جنوبي و كليه اعضاي ستاد مديريت بحران شهرستان قائنات برگزار گرديده است.
1398/01/27
با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات افتتاح گرديد طي روز جاري صورت پذيرفت/ 27 فروردين 98
با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات افتتاح گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري، واقعي مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبي، مهندس بيكي مديركل نوسازي و تجهيز مدارس خراسان جنوبي، رمضان پور بخشدار مركزي و رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان و شهرستان سالن چند منظوره شادروان رضا دركي و فرزندان روستاي محمد آباد علم افتتاح گرديد.
1398/01/27
يكي از اهداف مهم اين جشنواره ها، فراگيري نظام يافتگي مشاركت آحاد مردم در رابطه با ساخت و ساز مدارس مي باشد مهندس كريمي فرماندار در بيست و يكمين جشنواره خيرين مدرسه ساز قائنات، اظهار داشت:
يكي از اهداف مهم اين جشنواره ها، فراگيري نظام يافتگي مشاركت آحاد مردم در رابطه با ساخت و ساز مدارس مي باشد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري، واقعي مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبي، مهندس بيكي مديركل نوسازي و تجهيز مدارس خراسان جنوبي، رمضان پور بخشدار مركزي و رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان و شهرستان، بيست و يكمين جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان قائنات در روستاي محمد آباد علم برگزار گرديد.
1398/01/27
فرماندار قائنات مجموع بارندگي 48 ساعت گذشته اين شهرستان تا ساعت 30/7 صبح امروز سه شنبه 255 ميليمتر بوده است گزارش بارندگي به مردم/ 27 فروردين 98
فرماندار قائنات مجموع بارندگي 48 ساعت گذشته اين شهرستان تا ساعت 30/7 صبح امروز سه شنبه 255 ميليمتر بوده است
فرماندار قائنات با بيان اينكه مجموع بارندگي 48 ساعت گذشته اين شهرستان تا ساعت 07/30 دقيقه صبح امروز سه شنبه 255 ميليمتر بوده است؛ بيان داشت:باتوجه به گزارش اداره هواشناسي ميزان بارندگي در مناطق مختلف شهرستان قائنات در 48 ساعت گذشته بدين شرح مي باشد.
1398/01/27
گزارش_به_مردم/ 26 فروردين 98 اخبار_بارندگي
گزارش_به_مردم/ 26 فروردين 98
بازديد ميداني مهندس كريمي فرماندار قائنات از بندهاي خاكي شركت سهامي زراعي خضري ،مسيل ها و نقاط حادثه خيز، شهر خضري دشت بياض
1398/01/26
گزارش_به_مردم/ 26 فروردين 98 اخبار_بارندگي
گزارش_به_مردم/ 26 فروردين 98
بازديد ميداني مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري از برخي آبگرفتگي هاي سطح شهر قائن
1398/01/26
بازديد شبانه مهندس كريمي فرماندار از ادارات هواشناسي و راهداري شهرستان قائنات دقايقي پيش پايان پذيرفت: 25 فروردين 98
بازديد شبانه مهندس كريمي فرماندار از ادارات هواشناسي و راهداري شهرستان قائنات
مهندس كريمي فرماندار به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و رمضان پور بخشدار مركزي از ادارات هواشناسي و راهداري و حمل و نقل جاده اي بازديد و از نزديك با مسئولين مربوطه در رابطه با وضعيت جوي شهرستان و راههاي مواصلاتي شهر ها و روستا ها گفتگو نمود.
1398/01/25
كارگران به عنوان مؤثرترين عامل ،نقش ارزنده اي در رونق توليد،اقتصاد كشور برعهده دارند براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري در جلسه هماهنگي و برنامه ريزي بزرگداشت هفته كار و كارگر شهرستان قائنات، عنوان كرد:
كارگران به عنوان مؤثرترين عامل ،نقش ارزنده اي در رونق توليد،اقتصاد كشور برعهده دارند
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات طي روز جاري با حضور براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و ديگر مسئولين ذيربط، جلسه هماهنگي و برنامه ريزي بزرگداشت هفته كار و كارگر شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/01/25
مهندس كريمي فرماندار در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات،بر استقرار ماشين آلات تخصصي از جمله،لودر،بيل مكانيكي و كاميون در محل هاي پُرريسك رودخانه اي و همچنين افزايش ارتفاء ديواره رودخانه ها به منظور جلوگيري از سيلاب ها به مناطق مسكوني و كشاورزي تأكيد نمود شب گذشته صورت پذيرفت/ 24 فروردين 98
مهندس كريمي فرماندار در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات،بر استقرار ماشين آلات تخصصي از جمله،لودر،بيل مكانيكي و كاميون در محل هاي پُرريسك رودخانه اي و همچنين افزايش ارتفاء ديواره رودخانه ها به منظور جلوگيري از سيلاب ها به مناطق مسكوني و كشاورزي تأكيد نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته با حضور مهندس كريمي فرماندار، دادستان محترم قائنات، معاونين فرماندار، بخشدار مركزي و ديگر اعضا، جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/01/25
كريمي فرماندار: بارندگي روز جاري در شهرستان قائنات خوشبختانه تا اين لحظه خسارتي به راهها، منازل مسكوني و قنوات نداشته است. #گزارش_به_مردم
كريمي فرماندار: بارندگي روز جاري در شهرستان قائنات خوشبختانه تا اين لحظه خسارتي به راهها، منازل مسكوني و قنوات نداشته است.
كريمي فرماندار: بارندگي روز جاري در شهرستان قائنات خوشبختانه تا اين لحظه خسارتي به راهها، منازل مسكوني و قنوات نداشته است.
1398/01/24
بازديد ميداني مهندس كريمي فرماندار قائنات از مسيل ها، تجهيزات هلال احمر و آتش نشاني طي روز جاري صورت پذيرفت/ 24 فروردين 98
بازديد ميداني مهندس كريمي فرماندار قائنات از مسيل ها، تجهيزات هلال احمر و آتش نشاني
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار به اتفاق دادستان محترم قائنات، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري به منظور بررسي وضعيت مسيل هاي اطراف شهر قائن، تجهيزات و امكانات جمعيت هلال احمر و آتش نشاني از اين محل ها و مكان هاي ذيربط بصورت ميداني بازديد نمود.
1398/01/24
عشاير حافظان،حاملان و طلايه داران فرهنگ و ارزش هاي ايران اسلامي هستند مهندس كريمي فرماندار قائنات روز گذشته در جلسه شوراي هماهنگي ايل بزرگ بهلولي در روستاي كلي، اظهار داشت:
عشاير حافظان،حاملان و طلايه داران فرهنگ و ارزش هاي ايران اسلامي هستند
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات روز گذشته با حضور فرماندار، معاون سياسي اجتماعي فرمانداري، اولين جلسه شوراي هماهنگي ايل بزرگ بهلولي در روستاي كلي از توابع بخش مركزي قائن برگزار گرديد.
1398/01/23
بخشداران و شهرداران از تمامي ظرفيت ها و توانمندي ها و همچنين از مشاركت مردم و تشكل ها در راستاي مديريت بهينه بحران استفاده نمايند مهندس كريمي فرماندار در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات، تأكيد نمود:
بخشداران و شهرداران از تمامي ظرفيت ها و توانمندي ها و همچنين از مشاركت مردم و تشكل ها در راستاي مديريت بهينه بحران استفاده نمايند
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، دادستان محترم قائنات، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و ديگر اعضاء، جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1398/01/22
اقدام شرم آور و ننگين آمريكا در تروريستي خواندن سپاه پاسداران كه يك نيروي ضد تروريستي و مقتدر و بخش مهمي از نيروي مسلح كشور ايران است؛ هيچ مشروعيتي ندارد و خلاف عقل، عرف و رويه هاي بين المللي مي باشد مهندس كريمي فرماندار قائنات در ديداري كه با فرماندهي،جانشين و تعدادي از پرسنل ناحيه مقاومت بسيج سپاه پاسداران شهرستان قائنات به مناسبت روز پاسدار، داشت؛
اقدام شرم آور و ننگين آمريكا در تروريستي خواندن سپاه پاسداران كه يك نيروي ضد تروريستي و مقتدر و بخش مهمي از نيروي مسلح كشور ايران است؛ هيچ مشروعيتي ندارد و خلاف عقل، عرف و رويه هاي بين المللي مي باشد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و رمضان پور بخشدار مركزي ضمن شركت در نماز مغرب و عشاء در جمع پرسنل سپاه، به مناسبت ولادت باسعادت حضرت اباعبدالله الحسين (ع) و روز پاسدار با فرماندهي، جانشين و تعدادي از پرسنل ناحيه مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان قائنات در محل سالن جلسات اين ناحيه ديدار و گفتگو نمود.
1398/01/20
براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري شهرستان قائنات با فرماندهي حوزه مقاومت بسيج شهيد آويني ادارات ديدار و گفتگو نمود به مناسبت روز پاسدار صورت پذيرفت/ 20 فروردين 98
براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري شهرستان قائنات با فرماندهي حوزه مقاومت بسيج شهيد آويني ادارات ديدار و گفتگو نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري شهرستان قائنات به اتفاق رمضان پور بخشدار مركزي در سالروز ولادت با سعادت حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام و به مناسبت روز پاسدار با جناب رحماني فرماندهي حوزه مقاومت بسيج شهيد آويني ادارات ديدار و گفتگو نمود.
1398/01/20
شهرداري و شورا يك نهاد عمومي است كه انتظارات مردم از اين مجموعه بالاتر است. لذا بايد با هم افزايي در راستاي رضايت مندي بيشتر مردم تلاش كنيم مهندس كريمي فرماندار قائنات در نشست هم انديشي با شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر قائن، اظهار داشت:
شهرداري و شورا يك نهاد عمومي است كه انتظارات مردم از اين مجموعه بالاتر است. لذا بايد با هم افزايي در راستاي رضايت مندي بيشتر مردم تلاش كنيم
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات صبح امروز نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري با يحيي پور شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر قائن در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1398/01/20
نشست كاري مهندس كريمي فرماندار با رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات شهرستان قائنات عصر امروز صورت پذيرفت/ 19 فروردين 98
نشست كاري مهندس كريمي فرماندار با رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات عصر امروز نشست كاري مهندس كريمي فرماندار با رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات شهرستان قائنات،تعدادي از اعضاي اين ستاد و مسئولين موكب هاي شهرستان در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1398/01/19
با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري: جلسه هيأت تطبيق مصوبات شورا هاي اسلامي شهرستان قائنات برگزار گرديد عصر امروز صورت پذيرفت/ 19 فروردين 98
با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري: جلسه هيأت تطبيق مصوبات شورا هاي اسلامي شهرستان قائنات برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات عصر امروز با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و ديگر اعضا، جلسه هيأت تطبيق مصوبات شورا هاي اسلامي شهر هاي تابعه و شوراي اسلامي شهرستان قائنات در محل دفتر كارشان برگزار شد.
1398/01/19
بازديد سرزده مهندس كريمي فرماندار شهرستان از بيمارستان شهداء قائن صبح امروز صورت پذيرفت/ 19 فروردين 98
بازديد سرزده مهندس كريمي فرماندار شهرستان از بيمارستان شهداء قائن
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات صبح امروز مهندس كريمي فرماندار شهرستان از بيمارستان شهداي قائن به منظور بررسي نحوه نوبت دهي به بيماران بطور سرزده بازديد و از نزيدك در جريان مشكلات توبت دهي بيمارستان شهداء قائن قرار گرفت.
1398/01/19
ملاقات مردمي كريمي فرماندار شهرستان با عموم مردم قائنات برگزار گرديد طي روز جاري صورت پذيرفت/ 19 فروردين 98
ملاقات مردمي كريمي فرماندار شهرستان با عموم مردم قائنات برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات طي روز جاري برنامه ملاقات مردمي مهندس كريمي فرماندار با عموم مردم قائنات در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1398/01/19
به همت و تلاش مسئولين استاني و شهرستاني، شهرستان قائنات بيشترين پرداخت تسهيلات اشتغالزايي روستايي را در سال 97 داشته است مهندس كريمي فرماندار قائنات:
به همت و تلاش مسئولين استاني و شهرستاني، شهرستان قائنات بيشترين پرداخت تسهيلات اشتغالزايي روستايي را در سال 97 داشته است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست كاري مهندس كريمي فرماندار به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري با مهندس زنگنه مدير صندوق كارآفريني اميد استان خراسان جنوبي و ساير همراهان شان در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1398/01/19
با حضور فرماندار جلسه كميسيون كارگري شهرستان قائنات در محل دفتر كارشان گزار گرديد طي روز گذشته صورت پذيرفت/ 18 فروردين 98
با حضور فرماندار جلسه كميسيون كارگري شهرستان قائنات در محل دفتر كارشان گزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، مهندس جعفري مديركل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي، معاونين فرماندار و مسئولين شركت هاي راهسازي شهرستان قائنات، جلسه كميسيون كارگري اين شهرستان با دستور كار پيگيري پرداخت مطالبات معوق كارگران شركت هاي راهسازي در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1398/01/18
روستائيان عزيز بايستي از ظرفيت هاي قانوني و نيروي انساني مستعد و توانمند در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و رونق توليد در روستا بخوبي استفاده نمايند. شب گذشته مهندس كريمي فرماندار قائنات در جمع اهالي روستاي بُزن آباد، تأكيد نمود:
روستائيان عزيز بايستي از ظرفيت هاي قانوني و نيروي انساني مستعد و توانمند در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و رونق توليد در روستا بخوبي استفاده نمايند.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته دهگردشي مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق نماينده مردم قائنات و زيركوه، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، رمضان پور بخشدار مركزي و تعدادي از مديران دستگاه هاي خدمات رسان به روستاي بُزن آباد صورت گرفت.
1398/01/11
يكي از مهمترين مؤلفه هاي تأثيرگذار در رابطه با رفع مشكلات و نيازمندي هاي روستائيان عزيز، توانمند نمودن آنان است. عصر روز گذشته فرماندار قائنات در جمع اهالي روستاي عشايري خرم آباد، اظهار داشت:
يكي از مهمترين مؤلفه هاي تأثيرگذار در رابطه با رفع مشكلات و نيازمندي هاي روستائيان عزيز، توانمند نمودن آنان است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات عصر روز گذشته دهگردشي مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق نماينده مردم قائنات و زيركوه، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، رمضان پور بخشدار مركزي و تعدادي از مديران دستگاه هاي خدمات رسان به روستاي عشايري خرم آباد صورت گرفت.
1398/01/11
مهندس كريمي فرماندار قائنات با امام جمعه شهر قائن ديدار و گفتگو نمود به مناسبت عيد نوروز صورت پذيرفت/ 10 فروردين 98
مهندس كريمي فرماندار قائنات با امام جمعه شهر قائن ديدار و گفتگو نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق معاونين به مناسبت عيد نوروز با حجت الاسلام رحماني امام جمعه محترم شهر قائن در محل دفتر كار ايشان ديدار و گفتگو نمود.
1398/01/10
اطلاعیه ها، مناقصات و مزایدات
'NoData' not found in DataDic
نظرسنجی
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal