۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند
English
صفحه اصلی
 • ولادت امام علی و روز پدر
 • شعار سال99
 • زرشك
 • تصوير چهارم
 • تصوير سوم
ارتباط با فرماندار
اخبار ویژه
 • یکی از مهمترین جهت گیری های شهرستان توجه به امر اشتغال و تأمین مسکن مناسب روستائیان در سال جاری است
  مهندس کریمی فرماندار قائنات در دهمین جلسه گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قائنات، اظهار داشت:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، سرکار خانم خواجوی مدیرکل دفتر روستایی استانداری خراسان جنوبی، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و دیگر مسئولین ذیربط، دهمین جلسه گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
  1399/12/05
 • مهمترین شاخصه یک مهندس موفق انجام کار بدون کوچکترین عیب و نقص می باشد
  مهندس کریمی فرماندار در دیدار با اعضای نظام مهندسی شهرستان قائنات، خاطرنشان کرد:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری به مناسبت گرامیداشت 5 اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، در نشستی صیمی با اعضای نظام مهندسی شهرستان قائنات دیدار و گفتگو نمود.
  1399/12/05
 • منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قائنی همانند گنجی است ارزشمند
  کریمی فرماندار قائنات در جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر و شهر قدیم قائن، عنوان نمود:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، مسئولین ذیربط استانی و شهرستانی جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر و شهر قدیم قائن در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
  1399/12/05
 • قیمت زمین و مسکن در قیاس با سایر شهرهای استان و کشور طی سال جاری در قائنات افزایش معناداری داشته است
  مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه شورای مسکن شهرستان قائنات، اظهار داشت:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، دادستان، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و دیگر مسئولین ذیربط، جلسه شورای مسکن شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
  1399/12/05
 • تفکیک نکردن زباله از مبدأ تأثیر مخربی بر محیط زیست دارد و بی اعتنایی به نسل آینده هست
  مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قائنات، عنوان نمود:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین ذیربط، جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قائنات با محوریت پسماند شهر قائن در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
  1399/12/05
اخبار پربازدید
طی روز جاری صورت پذیرفت: 28 بهمن 99
نشست کاری مهندس کریمی فرماندار قائنات با مسئولین ارتش
1399/11/28
مهندس کریمی فرماندار قائنات در سی و دومین جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا، تأکید نمود:
با مراقبت بیشتر تعطیلات عید ایمنی داشته باشیم
1399/11/29
کریمی فرماندار قائنات در جلسه بررسی راهکارهای عملیاتی جهت شروع ساخت پلی کلینیک تأمین اجتماعی شهرستان قائنات، تأکید نمود:
از مهمترین مطالبه بحق 56 هزار اعضای تحت پوشش تأمین اجتماعی شهرستان قائنات، تسریع در ساخت پلی کلینیک تأمین اجتماعی در این شهرستان می باشد
1399/12/04
اوقات شرعی
آب و هوا
یکی از مهمترین جهت گیری های شهرستان توجه به امر اشتغال و تأمین مسکن مناسب روستائیان در سال جاری است مهندس کریمی فرماندار قائنات در دهمین جلسه گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قائنات، اظهار داشت:
یکی از مهمترین جهت گیری های شهرستان توجه به امر اشتغال و تأمین مسکن مناسب روستائیان در سال جاری است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، سرکار خانم خواجوی مدیرکل دفتر روستایی استانداری خراسان جنوبی، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و دیگر مسئولین ذیربط، دهمین جلسه گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
1399/12/05
مهمترین شاخصه یک مهندس موفق انجام کار بدون کوچکترین عیب و نقص می باشد مهندس کریمی فرماندار در دیدار با اعضای نظام مهندسی شهرستان قائنات، خاطرنشان کرد:
مهمترین شاخصه یک مهندس موفق انجام کار بدون کوچکترین عیب و نقص می باشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری به مناسبت گرامیداشت 5 اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، در نشستی صیمی با اعضای نظام مهندسی شهرستان قائنات دیدار و گفتگو نمود.
1399/12/05
منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قائنی همانند گنجی است ارزشمند کریمی فرماندار قائنات در جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر و شهر قدیم قائن، عنوان نمود:
منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قائنی همانند گنجی است ارزشمند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، مسئولین ذیربط استانی و شهرستانی جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر و شهر قدیم قائن در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
1399/12/05
قیمت زمین و مسکن در قیاس با سایر شهرهای استان و کشور طی سال جاری در قائنات افزایش معناداری داشته است مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه شورای مسکن شهرستان قائنات، اظهار داشت:
قیمت زمین و مسکن در قیاس با سایر شهرهای استان و کشور طی سال جاری در قائنات افزایش معناداری داشته است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، دادستان، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و دیگر مسئولین ذیربط، جلسه شورای مسکن شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
1399/12/05
تفکیک نکردن زباله از مبدأ تأثیر مخربی بر محیط زیست دارد و بی اعتنایی به نسل آینده هست مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قائنات، عنوان نمود:
تفکیک نکردن زباله از مبدأ تأثیر مخربی بر محیط زیست دارد و بی اعتنایی به نسل آینده هست
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین ذیربط، جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قائنات با محوریت پسماند شهر قائن در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
1399/12/05
از مهمترین مطالبه بحق 56 هزار اعضای تحت پوشش تأمین اجتماعی شهرستان قائنات، تسریع در ساخت پلی کلینیک تأمین اجتماعی در این شهرستان می باشد کریمی فرماندار قائنات در جلسه بررسی راهکارهای عملیاتی جهت شروع ساخت پلی کلینیک تأمین اجتماعی شهرستان قائنات، تأکید نمود:
از مهمترین مطالبه بحق 56 هزار اعضای تحت پوشش تأمین اجتماعی شهرستان قائنات، تسریع در ساخت پلی کلینیک تأمین اجتماعی در این شهرستان می باشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، دکتر فیروزی معاون درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی و دیگر مسئولین ذیربط، جلسه بررسی راهکارهای عملیاتی جهت شروع ساخت پلی کلینیک تأمین اجتماعی شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/12/04
با مراقبت بیشتر تعطیلات عید ایمنی داشته باشیم مهندس کریمی فرماندار قائنات در سی و دومین جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا، تأکید نمود:
با مراقبت بیشتر تعطیلات عید ایمنی داشته باشیم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین ذیربط، سی و دومین جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/11/29
نشست کاری مهندس کریمی فرماندار قائنات با مسئولین ارتش طی روز جاری صورت پذیرفت: 28 بهمن 99
نشست کاری مهندس کریمی فرماندار قائنات با مسئولین ارتش
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات نشست کاری مهندس کریمی فرماندار قائنات با امیر محمدی جانشین قرارگاه شمال شرق و سرهنگ امیری راد مسئول فنی مهندسی ارتش خراسان جنوبی پیرامون پادگان ارتش در قائن در محل دفتر کارشان برگزار گردید.
1399/11/28
ملاقات مردمی کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار گردید طی روز جاری صورت پذیرفت: 27 بهمن 99
ملاقات مردمی کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مطابق دو شنبه هر هفته، برنامه ملاقات مردمی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات به منظور بررسی مسائل،درخواست ها و مشکلات شهروندان این هفته نیز با عموم مردم در محل دفتر کارشان برگزار گردید.
1399/11/27
انتشار اطلاعیه شماره پنج ستاد انتخابات کشور اعلام زمان ثبت نام داوطلبان 4 انتخابات 1400
انتشار اطلاعیه شماره پنج ستاد انتخابات کشور
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره پنج خود، زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دو انتخابات میان‌دوره‌ای که در بهار 1400 برگزار می شود را اعلام کرد.
1399/11/25
جلسه شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
جلسه شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
جلسه شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور جناب آقای دکتر برزگر مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و جناب آقای اسحاقی نماینده مردم شریف شهرستانهای قاینات و زیرکوه و تعدادی از مدیران کل استان در محل فرمانداری قائنات برگزار گردید.
1399/11/23
با حضور مهندس امانی قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور کلنگ احداث نماز خانه بین راهی در گردنه خونیک به زمین خورد عصر امروز صورت پذیرفت: 21 بهمن 99
با حضور مهندس امانی قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور کلنگ احداث نماز خانه بین راهی در گردنه خونیک به زمین خورد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات عصر امروز با حضور مهندس امانی قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، مهندس کریمی فرماندار قائنات، امام جمعه قائن، مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای خراسان جنوبی و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی، کلنگ احداث نماز خانه بین راهی در گردنه خونیک به مساحت 260 متر مربع و با اعتبار 3 میلیارد تومان به زمین خورد.
1399/11/21
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات مانور امداد و نجات در آوار در محل روستای فیروزآباد برگزار گردید طی روز جاری صورت پذیرفت: 21 بهمن 99
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات مانور امداد و نجات در آوار در محل روستای فیروزآباد برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی، رضایی مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی و دیگر مسئولین ذیربط، مانور امداد و نجات در آوار در محل روستای فیروزآباد برگزار گردید.
1399/11/21
بازدید وزیر راه و شهرسازی از عملیات راهسازی باند دوم قائن به بیرجند در جریان سفر دکتر اسلامی به شهرستان قائنات صورت پذیرفت: 21 بهمن 99
بازدید وزیر راه و شهرسازی از عملیات راهسازی باند دوم قائن به بیرجند
دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی به منظور بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه احداث باند دوم قائن بیرجند، از عملیات راهسازی باند دوم قائن به بیرجند در حدفاصل مزار انجیری روستای روم و گردنه خونیک بازدید نمودند.
1399/11/21
در نشستی طرح ها و اهم مطالبات شهرستان در حوزه راه، مسکن و شهرسازی بررسی گردید با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات صورت پذیرفت:
در نشستی طرح ها و اهم مطالبات شهرستان در حوزه راه، مسکن و شهرسازی بررسی گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با توجه به سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به قائنات، در نشستی با حضور مهندس کریمی فرماندار و تعدادی از مسئولین ذیربط شهرستانی، طرح ها و اهم مطالبات شهرستان در حوزه راه، مسکن و شهرسازی جهت ارائه به وزیر در محل دفتر کارشان بررسی گردید.
1399/11/21
مهندس کریمی فرماندار قائنات با خانواده معظم شهدای روستای تبلو دیدار و گفتگو نمود عصر امروز در نهمین روز از دهه مبارکه فجر صورت پذیرفت: 20 بهمن 99
مهندس کریمی فرماندار قائنات با خانواده معظم شهدای روستای تبلو دیدار و گفتگو نمود
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات عصر امروز مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشدار نیمبلوک با والده مکرمه و برادر بزرگوار شهید اسدالله چوبداری و همچنین با همسر محترمه شهید والامقام محمد عسکری دیدار و گفتگو و از صبر و استقامت این بزرگواران تجلیل نمود.
1399/11/20
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات 6 پروژه شاخص بخش نیمبلوک با اعتبار 4 میلیارد و 53 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید عصر امروز در نهمین روز از دهه مبارکه فجر صورت پذیرفت: 20 بهمن 99
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات 6 پروژه شاخص بخش نیمبلوک با اعتبار 4 میلیارد و 53 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار، مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشدار نیمبلوک و دیگر مسئولین ذیربط، 6 پروژه شاخص بخش نیمبلوک با اعتبار 4 میلیارد و 53 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.
1399/11/20
ملاقات مردمی کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار شد طی روز جاری صورت پذیرفت: 20 بهمن 99
ملاقات مردمی کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مطابق دو شنبه هر هفته، برنامه ملاقات مردمی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات به منظور بررسی مسائل،درخواست ها و مشکلات شهروندان این هفته نیز با عموم مردم در محل دفتر کارشان برگزار شد.
1399/11/20
انقلاب اسلامی با مبانی دینی و ارزشی و استکبار ستیزی اثبات کرد که انقلاب محدود به جغرافیای ایران تنها نیست؛ بلکه متعلق به خارج از مرزهاست مهندس کریمی فرماندار قائنات در جمع اهالی روستای اسفشاد و شهروندان شهر اسفدن، بیان داشت:
انقلاب اسلامی با مبانی دینی و ارزشی و استکبار ستیزی اثبات کرد که انقلاب محدود به جغرافیای ایران تنها نیست؛ بلکه متعلق به خارج از مرزهاست
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار به اتفاق مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، رمضان پور بخشدار مرکزی و دیگر مسئولین همراه، ضمن دیدار و گفتگو با اهالی روستای اسفشاد و شرکت در نماز مغرب و عشاء نمازگزاران مسجد جامع شهر اسفدن و دیدار با آنان به بیان گوشه ای از خدمات نظام در چهار دهه اخیر در شهرستان پرداخت.
1399/11/19
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات 10 پروژه شاخص بخش مرکزی با اعتبار 5 میلیارد و 490 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید عصر امروز در هشتمین روز از دهه مبارکه فجر صورت پذیرفت: 19 بهمن 99
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات 10 پروژه شاخص بخش مرکزی با اعتبار 5 میلیارد و 490 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار، مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، رمضان پور بخشدار مرکزی و دیگر مسئولین ذیربط، 10پروژه شاخص بخش مرکزی با اعتبار 5 میلیارد و 490 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.
1399/11/19
بازدید مهندس کریمی فرماندار از کارگاه خود اشتغالی و بازارچه فروش تولیدات بانوان شهرستان قائنات طی روز جاری صورت پذیرفت: 19 بهمن 99
بازدید مهندس کریمی فرماندار از کارگاه خود اشتغالی و بازارچه فروش تولیدات بانوان شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق تعدادی از مسئولین ذیربط شهرستانی از کارگاه خود اشتغالی و بازارچه فروش تولیدات بانوان شهرستان قائنات، طرح تبسم تلاش در سیمای خانواده بصورت میدانی بازدید و از نزدیک با مسئولین و بانوان حاضر در کارگاه و بازارچه دیدار و گفتگو نمود.
1399/11/19
ساده انگاری و عادی انگاری سهم مهلکی برای کنترل بیماری کرونا است مهندس کریمی فرماندار در سی و یکمین جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا، تأکید نمود:
ساده انگاری و عادی انگاری سهم مهلکی برای کنترل بیماری کرونا است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و دیگر اعضا، سی و یکمین جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/11/19
علی رغم همه چالش ها، تهدید ها و تحریم های کشور در 4 دهه اخیر، شاهد رشد و تعالی انقلاب اسلامی هستیم منهدس کریمی فرماندار قاینات در جمع اهالی روستای روم، شهروندان آرین شهر و اهالی روستای خشک، اظهار داشت:
علی رغم همه چالش ها، تهدید ها و تحریم های کشور در 4 دهه اخیر، شاهد رشد و تعالی انقلاب اسلامی هستیم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات منهدس کریمی فرماندار قاینات، به اتفاق سایر مسئولین همراه ضمن شرکت در نماز مغرب و عشاء و دیدار و گفتگو با اهالی روستای خشک، به بیان گوشه ای از دستاوردهای نظام در شهرستان پرداخت.
1399/11/18
با حضور منهدس کریمی فرماندار قاینات پروژه های شاخص بخش سده با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 64میلیون تومان افتتاح گردید عصر امروز در هفتمین روز از دهه مبارک فجر صورت پذیرفت:18 بهمن 99
با حضور منهدس کریمی فرماندار قاینات پروژه های شاخص بخش سده با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 64میلیون تومان افتتاح گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات عصر امروز با حضور منهدس کریمی فرماندار قاینات، مهندس نورزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، فرحبخش امام جمعه آرین شهر، عسکری بخشدار سده، جوادی رئیس شورای بخش سده و مسئولین ذیربط، پروژه های شاخص بخش سده با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 64میلیون تومان افتتاح گردید
1399/11/18
به دیگران مهر بورزیم تا مهربانی ببینیم مهندس کریمی فرماندار در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان قائنات، عنوان نمود:
به دیگران مهر بورزیم تا مهربانی ببینیم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار، امام جمعه قائن، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، دادستان و مسئولین سمن های شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/11/18
با حضور منهدس فرهادی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری،کریمی فرماندار قاینات پروژه های شاخص شهرستان با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد و 382 میلیون تومان افتتاح گردید در پنجمین روز از دهه مبارک فجر صورت پذیرفت:16 بهمن 99
با حضور منهدس فرهادی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری،کریمی فرماندار قاینات پروژه های شاخص شهرستان با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد و 382 میلیون تومان افتتاح گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور منهدس فرهادی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری،کریمی فرماندار قاینات و مدیران کل ذیربط استانی، پروژه های شاخص شهرستان با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد و 382 میلیون تومان در سطح شهرستان قائنات افتتاح گردید.
1399/11/16
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از فعالیت گروه جهادی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان قائنات در چهارمین روز از دهه مبارک فجر صورت پذیرفت:15 بهمن 99
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از فعالیت گروه جهادی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق بخشدار مرکزی، جناب سرهنگ فرحبخش فرمانده ناحیه مقامت بسیج سپاه پاسداران شهرستان و مظلوم رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ای از فعالیت گروه جهادی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان قائنات در روستای فلک از توابع بخش مرکزی قائن بازدید و از نزدیک با مسئول و عوامل اجرایی این گروه دیدار و گفتگو نمود.
1399/11/15
به میمنت ایام الله دهه فجر احداث بندخاکی سورگ و مهیار و کانال کشی، لای روبی و مرمت قنوات بالغ بر 2 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد مهندس کریمی فرماندار قائنات در جمع عشایر روستای بخش آباد، اظهار داشت:
به میمنت ایام الله دهه فجر احداث بندخاکی سورگ و مهیار و کانال کشی، لای روبی و مرمت قنوات بالغ بر 2 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات دهگردشی مهندس کریمی فرماندار قائنات به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر و به منظور بررسی مشکلات مردم با عشایر روستای بخش آباد از توابع بخش مرکزی قائن صورت پذیرفت و در نشستی صمیمی مسائل، مشکلات و درخواست های آنان بررسی گردید.
1399/11/14
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات پروژه های شاخص آبخیزداری، کانال کشی، لای روبی و مرمت قنوات در روستاهای عشایری بخش مرکزی قائن با اعتبار 715 میلیون تومان افتتاح به بهره برداری رسید عصر امروز در سومین روز از دهه مبارکه فجر صورت پذیرفت: 14 بهمن 99
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات پروژه های شاخص آبخیزداری، کانال کشی، لای روبی و مرمت قنوات در روستاهای عشایری بخش مرکزی قائن با اعتبار 715 میلیون تومان افتتاح به بهره برداری رسید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات عصر امروز با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی، رمضان پور بخشدار مرکزی و دیگر مسئولین ذیربط، پروژه های شاخص آبخیزداری، کانال کشی، لای روبی و مرمت قنوات در تعدادی از روستاهای عشایری بخش مرکزی قائن با اعتبار 715میلیون تومان افتتاح به بهره برداری رسید.
1399/11/14
اجرایی شدن سند توسعه خاورستان گامی بزرگ در راستای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری است مهندس کریمی فرماندار در نهمین جلسه گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قائنات، اظهار داشت:
اجرایی شدن سند توسعه خاورستان گامی بزرگ در راستای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار، مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، رمضان پور بخشدار مرکزی و دیگر اعضا، نهمین جلسه گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/11/14
اطلاعیه ها، مناقصات و مزایدات
'NoData' not found in DataDic
نظرسنجی
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal