۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ آذر
English
صفحه اصلی
  •  شعار سال 97
  •  زرشك
  •  تصوير چهارم
  •  تصوير سوم
  •  تصوير دوم
ارتباط با فرماندار
اخبار ویژه
نشست كاري مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با مديركل ارتباطات و فناوري استان خراسان جنوبي طي روز جاري صورت گرفت:25 آذر 97
نشست كاري مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با مديركل ارتباطات و فناوري استان خراسان جنوبي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست كاري مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با مهندس علي دلگير مديركل ارتباطات و فناوري استان خراسان جنوبي، معاون پارك علم و فناوري خراسان جنوبي و ديگر همراهان، به منظور بررسي مسائل، مشكلات و نيازمندي هاي اين شهرستان در حوزه I Tدر محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1397/09/25
اولين جلسه كارگروه توسعه دولت الكترونيك شهرستان قائنات برگزار گرديد با حضور مهندس كريمي فرماندار:
اولين جلسه كارگروه توسعه دولت الكترونيك شهرستان قائنات برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار مهندس علي دلگير مديركل ارتباطات و فناوري استان خراسان جنوبي، معاون پارك علم و فناوري خراسان جنوبي و ديگر مسئولين در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/09/25
مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات از تعدادي پروژه عمراني در سطح بخش نيمبلوك بازديد كرد بازديد مهندس نوروزي:
مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات از تعدادي پروژه عمراني در سطح بخش نيمبلوك بازديد كرد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات به اتفاق مهندس خسروي بخشدار و مهندس اسماعيلي شهردار خضري دشت بياض به منظور بررسي پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي پروژه ميدان ورودي شهر خضري دشت بياض از محل بصورت ميداني بازديد نمود.
1397/09/25
مهمترين كاركرد و نقش روابط عمومي ها، افزايش اعتماد عمومي بين مردم و مسئولين و اميد آفريني در جامعه است مهندس كريمي فرماندار در نشست هم انديشي با اصحاب رسانه، مطبوعات و روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان قائنات، عنوان نمود:
مهمترين كاركرد و نقش روابط عمومي ها، افزايش اعتماد عمومي بين مردم و مسئولين و اميد آفريني در جامعه است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق معاونين با اصحاب رسانه، مطبوعات و روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/09/25
در نشستي با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات مسائل، مشكلات و نيازمندي هاي شهر نيمبلوك در حوزه عمراني و زيرساختي مورد بررسي قرار گرفت
در نشستي با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات در نشستي با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات، مهندس خسروي بخشدار، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر نيمبلوك، مسائل و مشكلات اين شهر در حوزه عمراني و زيرساختي در محل دفتر كار شهردار مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
1397/09/24
بازديد ميداني مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات از برخي پروژه هاي عمراني شهر نيمبلوك طي روز جاري صورت پذيرفت: 24 آذر 97
بازديد ميداني مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات از برخي پروژه هاي عمراني شهر نيمبلوك
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات به اتفاق مهندس خسروي بخشدار، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر نيمبلوك به منظور بررسي مسائل و مشكلات ورودي شهر نيمبلوك و از ساختمان قديم مركز جامع سلامت اين شهر از محل از بصورت ميداني بازديد نمود.
1397/09/24
يكي از مهمترين مؤلفه هاي تأثيرگذار در توسعه همه جانبه، توجه اساسي به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي است مهندس كريمي فرماندار در جلسه بررسي مسائل و مشكلات حوزه حمل و نقل دانشجويان شهرستان قائنات، تأكيد نمود:
يكي از مهمترين مؤلفه هاي تأثيرگذار در توسعه همه جانبه، توجه اساسي به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري، مسئولين دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان، رؤسا و نمايندگان دانشگاه ها و نمايندگان دانشجويان، جلسه بررسي مسائل و مشكلات حوزه حمل و نقل دانشجويان شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/09/24
بازديد مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات از عمليات اجرايي آسفال پروژه راه روستايي علي آباد- چدان طي روز جاري صورت پذيرفت: 24 آذر 97
بازديد مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات از عمليات اجرايي آسفال پروژه راه روستايي علي آباد- چدان
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات طي روز جاري مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات به منظور بررسي پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي آسفال پروژه راه روستايي علي آباد- چدان از توابع بخش مركزي قائن از محل بصورت ميداني بازديد نمود.
1397/09/24
مهندس كريمي فرماندار قائنات از نمايشگاه كتاب استان خراسان جنوبي بازديد نمود شب گذشته صورت پذيرفت:22 آذر 97
مهندس كريمي فرماندار قائنات از نمايشگاه كتاب استان خراسان جنوبي بازديد نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري، رمضاني معاون مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، رمضان پور بخشدار مركزي از قسمت هاي مختلف نمايشگاه كتاب استان خراسان جنوبي كه در مركز استان برپا شده بود؛ بصورت ميداني بازديد نمود.
1397/09/23
با حضور مهندس كريمي فرماندار شب فرهنگي قائن به مناسبت گراميداشت 22 آذر، روز شهرستان قائنات، در مركز استان برگزار گرديد شب گذشته صورت پذيرفت:22 آذر 97
با حضور مهندس كريمي فرماندار شب فرهنگي قائن به مناسبت گراميداشت 22 آذر، روز شهرستان قائنات، در مركز استان برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته با حضور مهندس كريمي فرماندار، براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري، رمضان پور بخشدار مركزي، خسروي بخشدار نيمبلوك و تعدادي از مسئولين شهرستان و تعدادي از مؤلفين شهرستان قائنات، شب فرهنگي قائن به مناسبت گراميداشت 22 اذر، روز شهرستان قائنات در محل برگزاري نمايشگاه كتاب استان خراسان جنوبي در بيرجند با اجري برنامه هاي فرهنگي و هنري برگزار گرديد.
1397/09/23
شهادت چهار نفر از مردم قائن در راهپيمايي 22 آذر 57، يكي از زيبا ترين نشانه هاي ايثار و تبلور رنگارنگي از فداكاري و ايستادگي مردم قائنات در هست سال دفاع مقدس است. مهندس كريمي فرماندار در مراسم گراميداشت 22 آذر، روز شهرستان قائنات، عنوان نمود:
شهادت چهار نفر از مردم قائن در راهپيمايي 22 آذر 57، يكي از زيبا ترين نشانه هاي ايثار و تبلور رنگارنگي از فداكاري و ايستادگي مردم قائنات در هست سال دفاع مقدس است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته با حضور مهندس كريمي فرماندار، معاونين، بخشداران، خانواده هاي معظم شهدا، جانيازان، آزادگان، مسئولين و اقشار مختلف مردم قائنات، مراسم گراميداشت 22 آذر، روز شهرستان قائنات بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد جامع قائن برگزار گرديد.
1397/09/23
مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري قائنات از پل در حال احداث جاده پهنايي طي روز جاري صورت پذيرفت: 22 آذر 97
مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري قائنات از پل در حال احداث جاده پهنايي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات طي روز جاري مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات به اتفاق رمضان پور بخشدار مركزي به منظور بررسي روند پيشرفت فيزيكي پل در حال احداث جاده قائن به پهنائي از محل بصورت ميداني بازديد نمود.
1397/09/22
مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري از سوله در حال احداث جمعيت هلال احمر شهرستان قائنات بازديد نمود طي روز جاري صورت پذيرفت: 22 آذر 97
مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري از سوله در حال احداث جمعيت هلال احمر شهرستان قائنات بازديد نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات طي روز جاري مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات به منظور بررسي پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي پروژه سوله جمعيت هلال احمر شهرستان قائنات از محل بصورت ميداني بازديد نمود.
1397/09/22
بازديد مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري از استخر شناي قائن طي روز جاري صورت گرفت: 22 آذر 97
بازديد مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري از استخر شناي قائن
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات طي روز جاري مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات به منظور بررسي پيشرفت فيزيكي عمليات مرمت استخر شناي قائن از محل بصورت ميداني بازديد نمود.
1397/09/22
مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري قائنات به منظور ساماندهي مباحث ترافيكي از اطراف شهر قديم قائن بصورت ميداني بازديد نمود طي روز جاري صورت پذيرفت: 21 آذر 97
مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري قائنات به منظور ساماندهي مباحث ترافيكي از اطراف شهر قديم قائن بصورت ميداني بازديد نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات طي روز جاري مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات به اتفاق تعدادي از اعضاي شوراي تأمين و ترافيك شهرستان قائنات به منظور بررسي و ساماندهي مباحث ترافيكي اطراف شهر قديم قائن و بلوار نوربخش از محل بصورت ميداني بازديد نمود.
1397/09/21
جلسه هم انديشي و بررسي زمينه صادرات محصولات استراتژيك و توليدات صنعتي شهرستان قائنات با يكي از سرمايه گذاران بخش خصوصي شب گذشته با حضور مهندس كريم فرماندار قائنات صورت پذيرفت:
جلسه هم انديشي و بررسي زمينه صادرات محصولات استراتژيك و توليدات صنعتي شهرستان قائنات با يكي از سرمايه گذاران بخش خصوصي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته با حضور مهندس كريمي فرماندار، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، سرمايه گذار و ديگر مسئولين و توليدكنندگان شهرستان، جلسه هم انديشي و بررسي زمينه صادرات محصولات استراتژيك و توليدات صنعتي شهرستان قائنات با يكي از سرمايه گذاران بخش خصوصي در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/09/21
يكي از مهمترين جلوه هاي ايثار و شهادت مردم قائنات در دوران انقلاب اسلامي، شهادت پنج شهيد والامقام انقلاب شهرستان قائنات است. مهندس كريمي فرماندار در جلسه هماهنگي گراميداشت22 آذر، روز شهرستان قائنات،خاطرنشان نمود:
يكي از مهمترين جلوه هاي ايثار و شهادت مردم قائنات در دوران انقلاب اسلامي، شهادت پنج شهيد والامقام انقلاب شهرستان قائنات است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته با حضور مهندس كريمي فرماندار، براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و ديگر مسئولين ذيربط، جلسه هماهنگي و برنامه ريزي گراميداشت 22 آذر، روز شرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/09/21
ديدار مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق نخبگان سياسي شهرستان قائنات با حضرت آيت الله اصفهاني نشست هم انديشي فرماندار قائنات:
ديدار مهندس كريمي فرماندار قائنات به اتفاق نخبگان سياسي شهرستان قائنات با حضرت آيت الله اصفهاني
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق جناب اميني اولين فرماندار قائنات، استاندار اسبق خراسان و سيستان و بلوچستان و توكلي فرماندار اسبق بيرجند با حضرت آيت الله اصفهاني در منزلشان ديدار و گفتگو نمودند.
1397/09/20
جلسه هم انديشي و بررسي راه هاي تعالي، رشد و توسعه شهرستان قائنات با حضور نخبگان سياسي شهرستان قائنات برگزار گرديد با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات صورت پذيرفت:
جلسه هم انديشي و بررسي راه هاي تعالي، رشد و توسعه شهرستان قائنات با حضور نخبگان سياسي شهرستان قائنات برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار در نشستي با حضور جناب اميني اولين فرماندار قائنات،استاندار اسبق خراسان و سيستان و بلوچستان و توكلي فرماندار اسبق بيرجند راه هاي تعالي، رشد و توسعه شهرستان قائنات را بررسي نمود.
1397/09/20
شركت مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در كنگره ملي 2000 شهيد استان خراسان جنوبي طي روز جاري صورت پذيرفت: 20 آذر 97
شركت مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در كنگره ملي 2000 شهيد استان خراسان جنوبي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در كنگره ملي 2000 شهيد استان خراسان جنوبي كه با حضور خانواده معظم شهدا، آزادگان، جانبازان،ايثارگران و مسئولين كشوري، استاني و آحاد مردم شريف استان در مركز استان برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1397/09/20
شركت براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري در مجمع عمومي انجمن صنفي كارگران ساختماني شهرستان قائنات طي روز جاري صورت گرفت: 20 آذر 97
شركت براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري در مجمع عمومي انجمن صنفي كارگران ساختماني شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري شهرستان قائنات، مسئولين ذيربط و جمع كثيري از كارگران زحمتكش شهرستان، مجمع عمومي انجمن صنفي كارگران ساختماني شهرستان قائنات در محل مصلي نماز جمعه شهر قائن برگزار گرديد.
1397/09/20
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار با دانشجويان خوابگاه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائن و دانشكده فني امام خميني(ره) شهرستان قائنات شب گذشته صورت پذيرفت:19 آذر 97
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار با دانشجويان خوابگاه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائن و دانشكده فني امام خميني(ره) شهرستان قائنات
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با دانشجويان خوابگاه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائن و دانشكده فني امام خميني(ره) شهرستان قائنات به منظور بررسي مسائل و مشكلات احتمالي آنان در محل خوابگاه دانشجويان برگزار گرديد.
1397/09/20
با حضور مهندس كريمي فرماندار جلسه هماهنگي و برنامه ريزي بزرگداشت 22 آذر، روز شهرستان قائنات برگزار گرديد طي روز جاري صورت پذيرفت: 19 آذر 97
با حضور مهندس كريمي فرماندار جلسه هماهنگي و برنامه ريزي بزرگداشت 22 آذر، روز شهرستان قائنات برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات، حجت الاسلام رحماني امام جمعه قائن، براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و ديگر مسئولين ذيربط، جلسه هماهنگي و برنامه ريزي بزرگداشت 22 آذر، روز شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار است.
1397/09/19
جلسه هماهنگي و تعيين تكليف آغاز عمليات اجرايي پل شاهيك برگزار گرديد با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات
جلسه هماهنگي و تعيين تكليف آغاز عمليات اجرايي پل شاهيك برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات، رمضان پور بخشدار مركزي و ديگر مسئولين ذيربط استاني و شهرستاني جلسه هماهنگي و تعيين تكليف آغاز عمليات اجرايي پل شاهيك در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1397/09/19
ملاقات مردمي مهندس كريمي فرماندار با تعداد زيادي از مردم شريف شهرستان قائنات برگزار گرديد طي روز جاري صورت گرفت/ 19 آذر 97
ملاقات مردمي مهندس كريمي فرماندار با تعداد زيادي از مردم شريف شهرستان قائنات برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات طي روز جاري برنامه ملاقات مردمي مهندس كريمي فرماندار با تعداد زيادي از مردم شهرستان قائنات مطابق دوشنبه هر هفته در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1397/09/19
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار با دانشجويان دانشكده پرستاري شهرستان قائنات برگزار گرديد شب گذشته صورت پذيرفت: 18 آذر 97
نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار با دانشجويان دانشكده پرستاري شهرستان قائنات برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري به منظور نشست هم انديشي با دانشجويان دانشكده پرستاري شهرستان قائنات و بررسي مسائل و مشكلات احتمالي آنان در محل خوابگاه دانشكده با آنها ديدار و گفتگو نمود.
1397/09/19
بازديد مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري از ساختمان پلاتوي نمايش شهرستان قائنات طي روز جاري صورت گرفت: 18 آذر 97
بازديد مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري از ساختمان پلاتوي نمايش شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قائنات به منظور بررسي پيشرفت فيزيكي ساختمان پلاتوي نمايش شهرستان از محل اين پروژه بصورت ميداني بازديد و از نزديك با ميرزنگويي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان قائنات در رابطه با پيشرفت اين پروژه ديدار و گفتگو نمود.
1397/09/18
مهندس كريمي فرماندار قائنات از صنوف مختلف شهر قائن بازديد و از نزديك با كسبه و بازاريان ديدار و گفتگو نمود شب گذشته صورت گرفت: 17آذر 97
مهندس كريمي فرماندار قائنات از صنوف مختلف شهر قائن بازديد و از نزديك با كسبه و بازاريان ديدار و گفتگو نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و تعدادي از اعضاي كميسيون ستاد تنظيم بازار شهرستان قائنات به منظور بررسي قيمت هاي كالا و خدمات و همچنين وضعيت فروش كسبه محترم بازار، از صنوف مختلف شهر قائن بازديد و از نزديك با كسبه و بازاريان ديدار و گفتگو نمود.
1397/09/18
براي حفظ و تثبيت اشتغال بايد تسهيل گري و رفع موانع توليد در اولويت كار قرار گيرد. مهندس كريمي فرماندار و رئيس كميته اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان قائنات، خطاب به كليه اعضاي كميته اشتغال شهرستان، تأكيد نمود:
براي حفظ و تثبيت اشتغال بايد تسهيل گري و رفع موانع توليد در اولويت كار قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و ديگر اعضاء، دهمين جلسه كميته اشتغال و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/09/18
نشست كاري مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با مدير درمان تأمين اجتماعي استان خراسان جنوبي طي روز جاري صورت گرفت: 18 آذر 97
نشست كاري مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با مدير درمان تأمين اجتماعي استان خراسان جنوبي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست كاري مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري با دكتر فرزاد فيروزي مدير درمان تأمين اجتماعي استان خراسان جنوبي و ساير همراهانشان پيرامون مباحث حوزه كاري و پيگيري شروع عمليات اجرايي ساختمان پلي كلنيك شهرستان قائنات در محل دفتر كار ايشان برگزار گرديد.
1397/09/18
اطلاعیه ها، مناقصات و مزایدات
'NoData' not found in DataDic
نظرسنجی
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal